#slodyczowosklep
Polityka pryw

Polityka prywatności

Niżej przedstawiona polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu sklepu slodyczowo.pl. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację niniejszej Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu slodyczowo.pl Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony slodyczowo.pl

Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://slodyczowo.pl/
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: TRIMO P. Ślęzak, K. Błędowski Sp.j., Al. Jana Pawła II 26/1509, 00-133 Warszawa, NIP: 5252805616, KRS: 0000811171.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: slodyczowosklep@gmail.com
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 7. Gromadzone dane osobowe obejmują:
  1. imię i nazwisko,
  2. nazwa (firma),
  3. NIP,
  4. adres prowadzenia działalności,
  5. adres dostawy, korespondencji, 
  6. numer telefonu,
  7. e-mail,
  8. dane karty kredytowej,
  9. dane dotyczące płatności, jeśli Użytkownik dokonuje zakupu w Sklepie internetowym,
  10. numer rachunku bankowego,
  11. login i hasło Użytkownika,
  12. adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie.
  13. informacje zawarte w plikach Cookies i podobnych technologii dotyczące interakcji Użytkownika ze Sklepem internetowym Administratora.

Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, formularza zapisu na newsletter, w trakcie komunikacji z podmiotem danych.

Cele przetwarzania Danych

Dane przetwarzane będą w celu:

 1. Świadczenia usługi dla Klienta (Konta) – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem strony internetowej slodyczowo.pl – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 3. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem Sklepu, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 4. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Klient mogą mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;
 5. Wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi produktów oferowanych przez Administratora – aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 6. Wyświetlania reklam spersonalizowanych na stronie slodyczowo.pl, w tym zrozumienia procesów zakupowych i powiązań między produktami, na podstawie historii zakupów, produktów znajdujących się w koszyku klienta oraz historii przeglądanych produktów – aż do wniesienia sprzeciwu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

 1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia.
 2. Klienci mogą podać swoje dane osobowe, bez obowiązku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera.
 3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych Klienta w powyższych celach, Klient ma możliwość cofnięcia tejże zgody w dowolnym momencie, kontaktując się na adres mailowy: slodyczowosklep@gmail.com. Zgodę na otrzymywanie newsletter Klient może cofnąć również klikając w odpowiedni link, umieszczony w każdym newsletterze. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do: 
  1. dostępu do dotyczących go danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia lub
  4. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa),
  5. ograniczenia przetwarzania, a także
  6. prawo do przenoszenia danych.

Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

     2. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Portalu, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie Klient zawarł z Administratorem.

     3. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

Zabezpieczenie Danych

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  2. Certyfikat SSL.
  3. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 3. Do przetwarzania danych Klientów wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
   

Pozostałe postanowienia

 1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
 2. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis slodyczowo.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium